Efektívny linkbuilding alebo aj získavanie spätných odkazov je v dnešnej dobe nevyhnutné pre všetkých, ktorý chcú aby ich podnikanie na internete bolo ešte viac úspešné. Linkbuilding sa totižto zaoberá získavaním tzv. spätných odkazov na vlastnú webovú stránku. Pričom kvalitné a efektívne spätné odkazy pomôžu vášmu webu dostať sa rýchlo a veľmi efektívne na popredné miesta v internetových vyhľadávačoch.

Linkbuilding je najdôležitejšia časť offsite SEO

Pojem SEO v slovenskom preklade znamená optimalizácia pre vyhľadávače a ide o veľmi dôležitú súčasť marketingových aktivít na internete. SEO sa pritom delí na onsite a offsite. Onsite SEO tvoria napríklad použité meta tagy a kľúčové slová, použité odkazy (vrátane anchor textu), kód a architektúra webu a podobne. linkbuildingMedzi offsite SEO patrí aj spomínaný linkbuilding – katalógy, magazíny alebo napríklad aj sociálne odkazy. Cieľom linkbuildingu je získavanie čo najväčšieho počtu  čo najkvalitnejších spätných odkazov za dlhšie časové obdobie. Pričom tieto spätné odkazy smerujú na iné stránky. Medzi linkbuildingové aktivity patrí napríklad registrácie do katalógov alebo magazínov, odkazy z PR webov a blogov alebo napríklad odkazy zo sociálnych sietí. Všetky tieto možnosti, či už offsite alebo onsite SEO sú z hľadiska optimalizácie vašej internetovej stránky veľmi účinné a vedia zabezpečiť jej silné postavenie v internetových vyhľadávačoch.Vďaka účinnému linkbuildingu sa dá docieliť aby rástli pozície internetovej stránky vo vyhľadávačoch. Tým sa zabezpečí aby sa vaša internetová stránka, ktorá ponúka službu alebo produkt ocitla medzi prvými pozíciami vo vyhľadávačoch. Tak sa stane viditeľnejšia pre potenciálneho zákazníka alebo klienta, pretože bude na popredných pozíciách.

Budovanie spätných odkazov si vyžaduje čas

Keďže linkbuilding si vyžaduje dlhodobú a cieľavedomú prácu, je potrebné si na výsledky chvíľu počkať. Merateľné výsledky sa dokážu objaviť po približne dvoch mesiacoch, kedy povedomie o vašej internetovej stránke začne značne stúpať. Účinný linkbuildng ovplyvňuje viacero faktorov a to napríklad konkurencia vašej webovej stránky, vek domény, stav internetovej stránky a napríklad aj od veľkosti kampane. Kvalitný linkbuilding pre vás prináša web www.linkbuilding-seo.sk, ktorý poskytuje kvalitné a silné spätné odkazy pre váš web. Taktiež poskytuje kvalitné spätné odkazy, ktoré zlepšia pozíciu webovej stránky vo fulltextových vyhľadávačoch efektívne a za výhodné ceny. Vďaka účinnému linkbuildingu teda docielite vyššiu návštevnosť vašej internetovej stránky a teda aj väčšie zisky z vášho internetového podnikania.