Slnko predstavuje voľne dostupný zdroj, ktorý získame v potrebnom množstve v prírode. Slnečné žiarenie je rovnomernejšie rozložené v porovnaní so svetovými zásobami vyčerpateľných zdrojov, akými sú napríklad ropa či uhlie. Tento fakt sa podpísal na to, že slnečné kolektory sa začínajú v domácnostiach pri ich vykurovaní a získavaní teplej úžitkovej vody nachádzať čoraz častejšie. Aj keď slnečné kolektory tak, ako ostatné ekologické zariadenia predstavujú zásah do našej peňaženky, vďaka šikovnosti dokážeme nejaké tie financie pri ich inštalácii ušetriť. Na podporu výstavby týchto zariadení boli vytvorené dotácie na slnečné kolektory. Ak sa rozhodneme do našej domácností zaviesť slnečné kolektory, mali by sme sa snažiť dotácie na slnečné kolektory získať – sú určené pre všetkých, ktorí ich plánujú nainštalovať. Výhodou slnečných kolektorov je to, že v porovnaní s ostatnými vykurovacími zariadeniami dokážu ušetriť až 60% energie, ktorá je potrebná na ohrev vody. Ak má byť domácnosť vykurovaná pomocou slnečných kolektorov, v tomto prípade dokážu tieto zariadenia v porovnaní s plynovým kondenzačným kotlom ušetriť približne 30% ročnej spotreby.

Ak sa rozhodneme o dotácie na slnečné kolektory požiadať, prioritne by sme si mali overiť, čo všetko je v prípade získania poukážky možné uhradiť. Dotácie na slnečné kolektory sa týkajú jednak slnečných kolektorov, ale aj rozličných častíc potrebných na ich inštaláciu – nosná konštrukcia, akumulačný zásobník vody, obehové čerpadlo, ventily, teplonosná kvapalina a podobne. Rovnako zo získanej dotácie na slnečné kolektory dokážeme uhradiť aj montážne práce či revízie, ktoré sú potrebné na uvedenie tohto zariadenia do prevádzky. Dotácie na slnečné kolektory sú určené nielen pre rodinné domy, ale aj pre bytové jednotky.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt viessmannSpoločnosť Viessmann, s.r.o., patrí medzi tie spoločnosti, na ktorej zariadenia je umožnené získať dotácie na slnečné kolektory. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., má vo svojej ponuke viacero typov slnečných kolektorov. Na základe zadania niekoľkých parametrov a základných údajov dokáže potencionálny záujemca zistiť, aké solárne zariadenie bude v jeho domácnosti najefektívnejšie. Zákazník tiež dokáže zistiť, za akú cenu je možné solárnu zostavu získať jednak bez uplatnenia dotácie na slnečné kolektory, ale aj po uplatnení tejto poukážky. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., má viacero oprávnených zhotoviteľov, ktorý pre zákazníka uskutočnia obhliadku.

Spoločnosť Viessmann, s.r.o., má vo svojej ponuke okrem slnečných kolektorov viacero ekologických vykurovacích zariadení. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., tiež ponúka aj zariadenia, ktorú sú určené na ochladzovanie – klimatizačné systémy. Prostredníctvom tejto spoločnosti dokážu zákazníci získať dotácie na slnečné kolektory, ale aj dotácie na kotly na biomasu, dotácie na tepelné čerpadlá a dotácie na fotovoltaiku.