Základnou podmienkou života na Zemi je voda, ktorá predstavuje najrozšírenejšiu zložku. Voda ma popri pôde prvoradý význam pri zabezpečení výživy obyvateľstva. Bez vody by neexistoval život. Má blahodárny účinok na všetko živé, čo sa na zemi nachádza. Pre niektoré živočíchy predstavuje voda priamo životné prostredie, v ktorom žijú, pre iné zase nevyhnutnú zložku, bez ktorej by nedokázali prežiť.

Voda zohráva v živote človeka dôležitú úlohu. Je tiež vedecky dokázané, že bez vody človek prežije oveľa kratšie, než bez potravy. Aj keď sa voda voľne v prírode vyskytuje v trochu základných skupenstvách – pevnom (sneh alebo ľad), v plynnom (vodná para) a v kvapalnom (voda), pre človeka je najdôležitejšie práve kvapalné skupenstvo. Človek vodu využíva pri takmer každej činnosti.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mineralne vody as logoV porovnaní s ostatnými krajinami Slovensko disponuje bohatými zásobami minerálnych prameňov. Odhaduje sa, že na území Slovenska nájdeme až 1 600 prameňov. Minerálne pramene sú vhodné aj na konzumáciu, dôležité však je, akým technologickým postupom je voda z minerálnych prameňov fľaškovaná a či sa zachovali všetky jej kvalitatívne parametre. Spoločnosť Minerálne vody, a.s., čerpá minerálnu vodu len z tých najhodnotnejších prameňov a už po dlhé roky patrí medzi jedného z najväčších a najkvalitnejších výrobcov a distribútorov minerálnych a pramenitých vôd. Spoločnosť Minerálne vody, a.s., pracuje len s tými najhodnotnejšími prameňmi, ktoré sú spôsobilé na plnenie do fliaš. Podľa právoplatného poriadku sú všetky pramene, ktoré spoločnosť obrába označené za prírodné zdroje minerálnych vôd stolových alebo sa považujú za prírodné liečivé vody. Hlavnou náplňou spoločnosti Minerálne vody, a.s., je zachytávanie a plnenie fliaš s plnohodnotnou vodou pochádzajúcou z týchto prameňov. Spoločnosť má viacero závodov. V závode Salvator Lipovce (okres Prešov) dochádza k zachytávaniu a plneniu minerálnej vody do fliaš s názvom Salvator. V závode Baldovce (okres Levoča) dochádza k fľaškovaniu minerálnej vody s názvom Baldovská, ktorá je známa aj ako prírodná, slabo mineralizovaná kyselka, ktorá je určená pre osoby s črevnými, žlčovými, obličkovými ochoreniami alebo pre osoby trpiace osteroporózou. Do portfólia spoločnosti patrí aj pramenitá voda Savior a dojčenská voda s názvom Drobček.

Hlavným cieľom spoločnosti Minerálne vody, a.s., je ponúkať vodu, ktorá okrem základnej dietetickej funkcie bude plniť aj výživovú funkciu. Minerálne vody spoločnosti Minerálne vody, a.s., sú zdravým, osviežujúcim nápojom, ktorý je vhodný na konzumáciu nielen počas letných, ale aj počas zimných mesiacov.