Za srdce každej firmy sa považuje sklad. Platí to jednak v prípade menších spoločností, ale rovnako je sklad jednou z najdôležitejších súčastí aj tých veľkých. Vďaka skladu dokáže firma zabezpečiť efektívny chod svojej činnosti. K tomuto procesu je však potrebné disponovať kvalitnou skladovacou technikou a vybavením. Skladovacia technika sa posunula výrazne vpred a dnes už zoženieme rozličné predmety, ktoré nám umožnia ľahšiu skladovú manipuláciu. Rovnako však existujú aj predmety, ktoré slúžia na ochranu materiálu počas jeho prepravy a skladovania. Najpoužívanejšími sú euro prepravky. Euro prepravky predstavujú revolučné zariadenie, vďaka ktorému je počas prepravy tovaru poskytnutá maximálna ochrana. To znamená, že euro prepravky zabraňujú tomu, aby počas prepravy a skladovania došlo ku kvalitatívnym zmenám prevážaného tovaru. Existuje viacero druhov euro prepraviek. Jedny sú vhodnejšie pri preprave drobného tovaru, iné zase poskytujú ochranu tovaru cennému, nájdeme však aj také, v ktorých môžeme prepraviť tovar, ktorý potrebuje disponovať prístupom k čerstvému vzduchu alebo slnečnému svetlu. Rovnako tiež nájdeme prepravky vyrobené z rôznych materiálov v rozličných veľkostných vyhotoveniach. Euro prepravky sú teda určené pre všetkých, ktorí si chcú počas prevozu tovaru byť istí, že s tovarom sa zaobchádza naozaj bezpečne a že sa mu počas prevozu naozaj nič nestane. Euro prepravky predstavujú skvelého pomocníka, ktorý tovar ochráni.

Euro prepravky však nie sú všetko, čo spoločnosť BITO – skladovacia technika, s.r.o., ponúka. Táto spoločnosť však nie je len výrobcom skladovacej techniky, ale aj partnerom pre plánovanie. V jej ponuke okrem euro prepraviek nájdeme všetky potrebné komponenty pre skladovaciu techniku – od drobných, katalógových výrobkov až po veľké skladovacie zostavy.

Súvisiaci obrázokSpoločnosť BITO – skladovacia technika, s.r.o., si zakladá na dobrých vzťahoch so svojimi klientmi. Preferuje osobné stretnutia so zákazníkmi, na ktorých spoločnými silami dokážu navrhnúť riešenia šité priamo pre zákazníka. Ku každému zákazníkovi spoločnosť pristupuje osobitne a odborne už od prvého stretnutia. Filozofia spoločnosti je založená na tom, že ak má klient získať zo služby maximum, musí byť odborné poradenstvo vo všetkých aspektoch na najlepšej úrovni už od počiatku. Produkty a služby sa snaží zamerať na čo najširší okruh spotrebiteľov – prioritne sú určené pre také odvetvia, ako napríklad automobilová a priemyselná výroba, starostlivosť o zdravie, potravinárstvo a podobne. V prípade skladovania ponúka spoločnosť viaceré riešenia – od prepraviek po boxy, od regálových systémov pre kusový tovar až po palety či regálové systémy pre dlhé predmety. Spoločnosť BITO – skladovacia technika, s.r.o., má teda vo svojej ponuke rozličné riešenia a predmety, ktoré napomáhajú k optimálnemu skladovaniu a manipulácii s tovarom.