Mnoho ľudí netuší čo si pod týmto pojmom má predstaviť. Pre niektorých je to úplne neznáma téma, netušia čo to znamená a k čomu to vlastne slúži. V jednoduchosti je to elektrické zariadenie, ktoré komplexne chráni elektroinštaláciu vášho domu, bytu a predovšetkým pred priamym a nepriamym zásahom blesku. Chráni pred prepätím, ktoré vzniká pri vysokom výboji elektrického prúdu, ktorí poškodzuje elektroinštaláciu, spotrebiče a dokonca môže spôsobiť skrat. Možno ho inštalovať v rôznych stupňoch ochrany. Bežné domy majú svoj stupeň ochrany označený písmenami B,C alebo D. V rozvodnej skrini sú inštalované typy B a C, ide o najpodstatnejšiu ochranu pred prepätím. Takáto prepäťová ochrana do ochrannej skrine stojí približne 80 až 100€. Ochrana D sú menšie odstraňovače prepätia, táto ochrana je bežne inštalovaná ako zásuvka, kde sú zapojené napríklad počítače, DVD, televízory alebo Hi-fi. Pokiaľ skombinujete všetky tri, môžete si byť istí, že vaša elektroinštalácia a spotrebiče sú v bezpečí, avšak základom je kombinácia B a C ochrany. Bez nej je D ochrana takmer neúčinná.

Prúdový chránič a predlžovačky

Prepäťová ochrana poslúži pri búrke

Technika a prepäťové ochrany

Predlžovačka slúži ako predĺženie elektrického obvodu, ide o najlacnejšiu variantu, pomocou ktorej sa zvýši ochrana spotrebiča a elektroinštalácie. Avšak existuje množstvo predlžovačiek, ktoré obsahujú samotný prepäťový chránič. Treba si ale uvedomiť, že pokiaľ nie je chránič v rozvodnej skrini, tak sú tieto druhy ochrany veľmi diskutabilné. Mnohí odborníci majú podobný názor aj o prúdových chráničoch, ktoré sa zapájajú do zástrčky. Jedná sa o zariadenie, ktoré bráni prechodu prepätia do zapojeného elektrospotrebiča. Keď sa elektrický výboj dotkne elektrickej zásuvky, prúdový chránič preruší obvod, tým pádom elektrický obvod nebude zasiahnutý elektrický prúdom, jednoducho vznikne skrat a vyhodí ističe. Cena prúdového chrániča sa pohybuje od 15 až 60 €.

Ako prepätie vzniká

Aj napriek tomu, že je budova či dom vybavená bleskozvodom, vzniká prepätie. K samotnému prepätiu dochádza pri údere blesku ako aj pri zásahu do vedení nízkeho napätia ochrany pred bleskom. Následné impulzy sú nebezpečenstvom pre samotnú elektroinštaláciu. Elektrický prúd sa ďalej dostane až do zástrčky a môže poškodiť vážne poškodenie spotrebiča.

Ako sa chrániť pred prepätím?

Dôležité je ochrániť elektroinštaláciu domu, elektrospotrebiče ale predovšetkým váš život. Prepäťová ochrana zahŕňa niekoľko stupňov ochrany, ktoré sme už spomínali (B,C,D). Aj keď skoro každý dom je už vybavený bleskozvodom, ukázal sa ako neúčinný ochranný prostriedok. Avšak v praxi , prúdový chránič, bleskozvod a prepäťová ochrana sú reálne riešenia problému.