Pri rozhodovaní o bývaní by mal človek rozvážne myslieť nielen na počiatočné investičné náklady, ale aj na každomesačné výdavky súvisiace s bývaním. Medzi najväčšie položky patrí predovšetkým kúrenie, elektrina, voda a potom sú ostatné výdavky v podobe televízneho pripojenia, wifi či rôzne ďalšie. Pri znižovaní tzv. prevádzkových nákladov odporúčame pozrieť sa aj na problém z druhej strany. Riešením nemusí byť len šetrenie a obmedzovanie spotreby, ale aj dosiahnutie zisku, ktorý zabezpečí vykup elektriny.

Slnečné lúče vás nielen zohrejú ale prinesú aj dodatočný zisk

Vykup elektriny má svoje pre a proti
Náklady na výkup elektriny

Možno to na prvý pohľad vyzerá zložito, no nie je to tak. Nemusíte byť viac závisí na dodávateľoch elektrickej energie. Ale sami sa môžete stať producentom zelenej energie a v prípade jej nadprodukcie na nej zarobiť prostredníctvom výkupu elektriny. Stačí ak si zaobstaráte fotovoltaické panely, tie zachytávajú energiu slnečných lúčov a premieňajú ju na energiu, ktorú dokáže človek spotrebovať. Nazýva sa aj zelená energia, nakoľko jej produkcia neznečisťuje životné prostredie a nezanecháva negatívny dopad na klíme. Pomocou fotovoltaických panelov je vyrobená elektrina, ktorá keď sa nestihne spotrebovať, tak sa uchováva v tzv. batériách. Vďaka výkupu elektriny môže majiteľ fotovoltaiky premeniť svoju investíciu na zisk a tak zarobí dvakrát. Prvý krát vďaka investícii do fotovoltaiky a druhý krát vďaka výkupu elektriny. Takto produkovaná energia sa kvalitou vyrovná tej, ktorá sa vyrába z neobnoviteľných zdrojov. Hoci mnohých ľudí môžu odradiť počiatočné náklady na získanie fotovoltaických panelov, odmietnutie kúpy si je dobré zvážiť, nakoľko návratnosť investície je už do päť rokov. Samozrejme nezávislosť od cien dodávateľskej energie ako aj možnosť zarobiť na výkupe elektriny sú silnými atribútmi pri rozhodovaní.

Zelená energia je súčasne ekologickým aj ekonomickým riešením 

Vzhľadom k nutnosti postaviť sa k ekologickým problémom našej planéty zodpovedne, je spôsob výroby zelenej energie pomocou fotovoltaiky jednou z ciest. Samozrejme existujú aj iné obnoviteľné zdroje, ktoré by sa mohli použiť na výrobu energie, no ich uplatnenie na našom území zatiaľ nenašlo toľko priaznivcov. Vo svete sa využíva aj energia vody, vetra či geotermálnych prameňov na produkciu energie. Sila slnka sa však v posledných rokoch stupňuje a bolo by neefektívne to nevyužiť. Ak zvažujete kúpu fotovoltaických panelov, nezabúdajte myslieť nielen na svoju spotrebu ale aj na možnosť dodatočného zisku z výkupu elektriny, ktorú nespotrebujete. Bližšie informácie k tejto téme nájdete na internetovej stránke https://rightpower.sk/.