Bez stabilizovaného finančného trhu by nemohla správne fungovať žiadna svetová ekonomika. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ak existuje rovnováha na finančnom trhu, bude zabezpečený aj pozitívny hospodársky rast v danej ekonomike. Finančné služby sú s jednotlivými hospodárskymi činnosťami priamo poprepájané. Ak má klient záujem o využitie určitého finančného produktu, má dve možnosti. Buď sa obráti priamo na poskytovateľa týchto služieb (banky, poisťovne, leasingové spoločnosti, …), alebo mu s touto činnosťou pomôžu špecializované hospodárske subjekty – finanční sprostredkovatelia a poradcovia v oblasti financií. Takýmto subjektom je aj spoločnosť winners group. Hlavným cieľom spoločnosti Winners Group je sprostredkovať jej klientom služby šité na mieru podľa ich najaktuálnejších potrieb. Winners Group teda nie je priamym poskytovateľom finančných služieb, zabezpečuje len, aby sa finančné služby dostali priamo ku klientovi a ten ich mohol následne využiť. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeSpoločnosť Winners Group spolupracuje s viacerými obchodnými partnermi, ktorí sa špecializujú na široký okruh finančných činností. Je si vedomá toho, že určité finančné produkty sa využívajú viac, niektoré menej. Preto sa snaží svojim klientom poskytnúť komplexné služby, ktoré nebudú pokrývať len jednu oblasť, ale aby mal klient na výber aj vtedy, ak sa rozhodne nevyužiť len jeden, ale hneď viacero finančných produktov. Spoločnosť Winners Group sa orientuje na štyri základné oblasti – oblasť poisťovníctva, hypotekárna oblasť, oblasť realitná a leasingová. Ak má klient záujem o viaceré produkty, spoločnosť mu bude nápomocná počas celého procesu. Ako príklad možno uviesť záujem klienta o nákup nehnuteľnosti – bytu. Klient však nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho okamžitú kúpu a ani nemá dostatok času na to, aby sa venoval sledovaniu toho, čo sa deje na trhu s nehnuteľnosťami. Špecialisti spoločnosti Winners Group teda vykonajú podrobnú analýzu toho, čo trh momentálne ponúka za neho. Budú mu predstavené riešenia, akými môže svoju aktuálnu situáciu vyriešiť. Ak sa klient rozhodne pre kúpu určitej nehnuteľnosti, po stanovení celkových obstarávacích nákladov mu spoločnosť Winners Group pomôže aj získať čo najvýhodnejší úver. Winners Group vykoná všetky potrebné procesy a zhromaždí všetku potrebnú dokumentáciu zaňho. Rovnako nie je žiaden problém, ak sa klient po tom, čo bude táto nehnuteľnosť v jeho vlastníctve rozhodne, že si chce jej určitú časť poistiť. Winners Group mu predstaví všetky možné riešenia, ktoré sa budú týkať poisťovacej činnosti. Klient tak prejde celým procesom – od získania nehnuteľnosti, po získanie úveru až k poisteniu bez toho, aby musel čo i len pohnúť prstom. Spoločnosť Winners Group sa snaží byť svojim klientom pravou rukou v akejkoľvek rozhodovacej fáze. Filozofia spoločnosti je postavená na tom, že ku klientom pristupuje ako k rovnocenným partnerom a snaží sa vytvoriť s nimi dlhodobé partnerské vzťahy.