Ponuky finančných spoločností sa na nás tlačia z každej strany. Táto oblasť ekonomiky patrí medzi jedny z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich častí jednotlivých národných hospodárstiev, ktorých vývoj a napredovanie je založené na inovatívnych riešeniach. Na finančnom trhu však neexistuje len veľký počet finančných produktov, ale aj spoločností, ktoré takéto produkty vytvárajú a svojim klientom poskytujú. V posledných rokoch sa však na finančnom trhu začínajú objavovať aj finanční sprostredkovatelia a poradcovia. Výsledek obrázku pro financeNa finančnom trhu vystupujú ako tzv. tretie subjekty, ktoré spolupracujú jednak so svojimi klientmi, ale aj s rozličnými finančnými inštitúciami. Takouto spoločnosťou je aj Winners Group. Spoločnosť winners group patrí medzi stálicu na finančnom trhu a klientom poskytuje jednak sprostredkovanie finančných produktov, ale aj poradenstvo v prípade vzniku akéhokoľvek finančného problému. Winners Group má vytvorenú hustú partnerskú sieť s rozličnými špecializovanými finančnými inštitúciami. A to je hlavný dôvod, prečo si klient spoločnosti Winners Group môže byť istý, že spoločnosť nebude sprostredkúvať finančné produkty na základe preferencií, ale na základe výhodnosti pre klienta. Svojim klientom neposkytuje len jeden typ finančného produktu, ale zameriava sa na viaceré oblasti. V ponuke jej finančného sprostredkovania a poradenstva nájdeme hlavne štyri základne typy produktov – produkty poisťovacieho trhu, produkty leasingovej, hypotekárnej a realitnej činnosti. Cieľom spoločnosti je to, aby jej klienti našli komplexné riešenia pod jednou strechou. Hlavným prínosom finančného sprostredkovateľa je to, že za klienta vykoná takmer všetku prácu. Klient nemusí strácať čas vykonávaním prieskumu trhu o tom, čo jednotlivé finančné inštitúcie momentálne ponúkajú. Túto činnosť zaňho vykoná špecialista spoločnosti Winners Group. Ak by sa aj klient rozhodol, že si vykoná analýzu sám, ak nie je v tejto oblasti odborník, veľmi ťažko zváži, ktorý finančný produkt je preňho najvýhodnejší. Finančný sprostredkovateľ teda vykoná aj analýzu a navrhne klientovi riešenia, ako má ďalej postupovať. Finančný sprostredkovateľ tiež vystupuje ako hlavný koordinátor spolupráce klienta s finančnou inštitúciou. Výhodou je aj to, že vďaka partnerskej spolupráci s jednotlivými inštitúciami a niekoľko ročnej praxi dokáže sprostredkovateľ vyjednať oveľa výhodnejšie podmienky poskytnutia produktu, ako by dokázal klient sám. Ak si klient zaobstará finančného sprostredkovateľa, jediné, čo bude musieť celému procesu obetovať je čas venovaný finančnému sprostredkovateľovi, v prípade rozhodnutia o využití určitého produktu podpisy na jednotlivé zmluvy a finančnú odmenu sprostredkovateľovi, ktorá je stanovená a dohodnutá popredu. Na druhej strane, finančný poradca dokáže klientovi navrhnúť efektívne riešenia a pomôcť mu pri riešení rozličných finančných rozhodnutí a keďže je odborníkom na finančnom trhu, dokáže klientovi ušetriť aj nemalé finančné prostriedky, ktoré mohol stratiť pri nesprávnom finančnom rozhodnutí.