Vykurovacia sezóna už klope na dvere a s ňou aj určité povinnosti, ktoré sa spájajú s vlastníkom tohto zariadenia. Nejedná sa len o to, že ak vykurovať počas chladných mesiacov chce, mal by mať k dispozícií palivo, prípadne vykurovací zdroj, ktorý mu toto teplo zabezpečí. Dôležité je mať v poriadku aj vykurovacie zariadenie. Počas leta sa mnoho zariadení do prevádzky nedostane a môžu na nich vzniknúť rôzne vady. Ako často je potrebné kotly na drevo kontrolovať?

Pomôže vám revízia kotla ušetriť?

Kotly na drevo do bytovej jednotky
Zásady vykurovania domu drevom

Hneď na začiatku je potrebné, že revízia kotla by mala prebehnúť minimálne jedenkrát za rok. Avšak ešte stále medzi nami nájdeme aj takých, ktorí túto činnosť podceňujú a jednoducho ju zanedbajú. Nie je to však správne, nakoľko vykurovacie zariadenie v prípade, ak nepracuje správne, môže byť dokonca aj život ohrozujúce. Vykurovacie zariadenie a jeho obstaranie predstavuje náročnú činnosť a o tom, že na toto obstarávanie je potrebné väčšie množstvo financií asi netreba hovoriť. Bežne sa však stáva, že tí, ktorí pravidelnú kotla jednoducho zanedbajú, musia vykurovacie zariadenie vymieňať rýchlejšie. Včasná revízia kotla dokáže odhaliť aj tie najmenšie defekty, ktoré pri vykurovaní môžu vzniknúť. Najčastejšie sa jedná napríklad pokles tlaku v plynovom kotli alebo o únik plynu. V prípade kotlov na drevo je dôležité, aby bol skontrolovaný aj komín, ktorého hlavná podstata spočíva v odvode spalín von do ovzdušia. A o tom, že spaliny sú skutočne škodlivé asi netreba hovoriť. Pri nesprávnej činnosti vykurovacieho zariadenia môže dôjsť aj k tomu, že sa toto zariadenie stane pre život ohrozujúce. Ak si teda chcete byť istý tým, že je vaše vykurovacie zariadenie v poriadku, vykonajte jeho revíziu minimálne jedenkrát za rok. Odporúča sa ju vykonať vtedy, keď nie je zariadenie až tak často v prevádzke. V tomto prípade sa jedná o koniec vykurovacej sezóny, a to je na začiatku leta. V tomto období revíziu kotla vykonáva menší počet ľudí, rýchlejšie sa teda dostanete k voľnému termínu.

Kotly na drevo a ich revízia

Každé vykurovacie zariadenie by malo prechádzať pravidelnou revíziou. Nezáleží na tom, kedy ju vykonáte, dôležité je vôbec ju spraviť. Na čase jednoducho nezáleží. Ak vás zaujímajú kotly na drevo, navštívte stránku https://vykurovanie24.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií tak o kotloch na drevo, ako aj o pravidelných revíziách.