Stravovacie zariadenie bez prepracovaného reštauračného systému si dnes už snáď ani nevieme predstaviť. Stále sú však zariadenia kde ceruzka a papier hrajú prím, no ide viac-menej o raritu a takýto “reštauračný systém” sa vyznačuje vyššou mierou chybovosti a najmä pri zariadeniach s vyššou fluktuáciou zamestnancov môže prispieť k odlákaniu zákazníkov. Restauracny system je však v súčasnosti postavený predovšetkým na aplikáciách, ktoré poskytujú adekvátnu dávku komfortu pre personál a samozrejme zákazníkov. My sa v nasledujúcich vetách bližšie pozrieme na využitie QR kódov v oblasti reštauračného systému.  

Reštauračný systém spolu s QR kódmi dokáže podstatnou mierou zvýšiť efektivitu

Restauracny system pre malé aj veľké podniky
Inštalácia reštauračného systému je nenáročná

Ak by sme sa detailnejšie obzreli okolo seba, tak nájsť človeka s upriameným pohľadom na svoj mobil dnes určite nebude nijako zložité. Takmer každý z nich navyše vlastní smartfón, ktorý je vybavený aplikáciou na prácu s QR kódmi. Ich zakomponovanie do takéhoto reštauračného systému teda nebude nijako zložité a všetko nahráva tomu, aby bol tento spôsob objednávania úspešným. V praxi to teda vyzerá tak, že na každý stôl v reštaurácii umiestnime QR kód a po jeho načítaní si vie človek automaticky zadať konkrétnu objednávku. Vybrať si teda konkrétne jedlo spolu s nápojom nevyžaduje žiadne čakanie na obsluhu a aplikovanie takéhoto reštauračného systému ocenia všetky zúčastnené strany najmä v čase obeda. Počas týchto niekoľkých hodín je totižto v reštauráciách štatisticky najviac hostí a tlak na personál je najvyšší. Absolútne bežným javom je teda to, že počas obedňajších hodín sú reštaurácie preplnené a neustále do jej priestorov prichádzajú noví hostia. Tí si však nemajú kde sadnúť a rozhodnú sa pre konkurenciu, čo predstavuje pre každé stravovacie zariadenie ušlý zisk. Vďaka QR kódom je možné požiadavky hostí uspokojiť rýchlejšie a počas obeda teda budete schopní obslúžiť viac ľudí. Štatistiky ukazujú, že priemerný čas na objednanie prostredníctvom čašníka trvá priemerne 3 minúty a v prípade platenia cca 6 minút. Ušetriť takúto porciu môže byť z hľadiska ekonomiky skutočne zaujímavé a jej návratnosť vie byť na základe spomínaných údajov vysoká. Možností v otázke reštauračného systému je niekoľko. Ide len o to, ako budete s týmito možnosťami pracovať. Na webovej stránke http://www.ikelp.sk/blog sa dozviete viac.