Plochá strecha na dome je skutočne ideálnym riešením a v dnešnom článku vám vysvetlíme, aký je dôvod. Ploché strechy, ktoré sa bežne nachádzajú na moderných alebo komerčných budovách a niektorých obytných domoch, sa výrazne líšia od svojich šikmých náprotivkov, pretože nemajú prirodzený sklon pre odtok vody. Plochá strecha si preto vyžaduje inštaláciu účinného odvodňovacieho systému, ktorý chráni celistvosť strechy. Bez vhodného odvodnenia by voda, ktorá sa po daždi alebo snežení zhromaždí na plochej streche, nemala kam odtekať, čo by následne viedlo k vážnemu riziku úniku a poškodenia konštrukcie. Rast buriny alebo nečistôt spôsobený stagnujúcou vodou môže tieto potenciálne hrozby ešte zvýšiť. Účinný systém odvodnenia plochej strechy by sa dal vytvoriť na viacerých miestach, vrátane vnútorných odtokov, odkvapov alebo žľabov. Dôležité je, aby bol presne navrhnutý tak, aby odvádzal vodu zo strechy a preč z nej, čím sa minimalizujú škody spôsobené vlhkosťou. K predĺženiu životnosti plochej strechy prispieva aj pravidelná kontrola a údržba odvodňovacieho systému. Dobré odvodnenie plochej strechy by sa teda malo považovať za prioritu, aby sa zabezpečila pevnosť konštrukcie domu a posunula sa jeho životnosť a funkčnosť. Vážne škody spôsobené zlým odvodnením strechy si môžu v konečnom dôsledku vyžiadať značné náklady na opravy, preto je účinný odvodňovací systém vhodnou investíciou.

Údržba a opravy plochej strechy

Flat Roofs: The Good and The Bad | Central Bay Roofing & Restoration

Ploché strechy si vyžadujú pravidelné kontroly a údržbu z dôvodu vyššieho rizika hromadenia vody alebo poškodenia nečistotami, je dôležité vyčleniť prostriedky na priebežnú údržbu a okamžite riešiť všetky potrebné opravy, aby sa zabezpečila dlhá životnosť strechy. Údržba a opravy sú pri správe plochých striech prvoradé, najmä v obytných domoch. Konštrukcia plochých striech zvyšuje možnosť hromadenia vody a poškodenia nečistotami, čo si vyžaduje pravidelné kontroly a údržbu. Na rozdiel od šikmých striech, ktoré umožňujú prirodzený odtok vody, ploché strechy si vyžadujú dobre fungujúci odvodňovací systém, ktorý odvádza vodu a zabraňuje únikom. Údržba plochých striech by preto mala byť zahrnutá do rozpočtu ako súčasť celkovej údržby domu. Včasné opravy sú tiež veľmi dôležité, keď sa vyskytnú problémy. Ignorovanie drobných problémov môže prerásť do výrazného poškodenia strešnej konštrukcie, čo ohrozí životnosť strechy a prípadne povedie k nákladným škodám spôsobeným zatekaním do interiéru domu. Údržbárske povinnosti často zahŕňajú čistenie nečistôt, kontrolu a čistenie odtokových bodov a posúdenie strechy z hľadiska trhlín alebo pľuzgierov. Profesionálni pokrývači by mali v ideálnom prípade vykonať všetky potrebné opravy, aby sa zabezpečila presná diagnostika a náprava problému. V konečnom dôsledku sú účinná údržba a rýchle opravy kľúčom k zachovaniu funkčnosti a životnosti plochej strechy domu.