Ak s meditáciou zatiaľ nemáte veľa skúseností, pomôcť vám môže niekoľko jednoduchých odporúčaní ako meditovať. Hneď v úvod je potrebné povedať si ako s meditáciou vlastne začať. Pri meditovaní môžete sedieť na stoličke, na meditačnom vankúši, na lavičke v parku alebo kdekoľvek inde. Dôležité je, len aby vaše miesto bolo stabilné a pevné, aby ste sa tak vyhli neželaným pohybom. Okrem polohy chrbta, je pri meditovaní dôležité všímať si čo robia vaše nohy. Ak sedíte na vankúši, nohy môžete pokojne natiahnuť pred seba. V prípade, že sedíte na stoličke by sa mali nohy dotýkať zeme.

Ako meditovať v správnej polohe

Ak sa pýtate ako meditovať tak, aby ste boli v tej správnej, pre telo príjemnej polohe, odpoveď znie –zachovajte si rovnú chrbticu. Chrbticu prirodzeným spôsobom narovnajte, zatiaľ čo hlavu a ramená necháte počas meditovania pohodlne odpočívať na vašich stavcoch. Bradu jemne zasuňte a uvoľnite si oči, čo znamená, že svoj pohľad necháte jemne skĺznuť. Ak cítite počas meditácie potrebu, môžete očné viečka aj úplne zavrieť. Pokojne ich však môžete nechať i otvorené a dívať sa nato, čo sa pred vašimi očami objaví bez toho, aby ste sa nato predtým zamerali.

Meditácia a dýchanie

Viete, ako meditovať?Ďalším problémom začiatočníkov môže byť dilema ako meditovať a súčasne správne dýchať. Počas toho ako meditujete, by ste mali pozornosť upriamiť na svoj dych a pocity vo vašom tele. Svoj dych by ste mali nasledovať, čo znamená, že by ste mali vnímať každý meditačný nádych a výdych tak, aby išli v rytme vášho prirodzeného dychu.

Ako sa počas meditácie sústrediť

Azda najväčšou výzvou je ostať počas meditácie „prítomným“ a teda plne vnímať len svoj dych a zamedziť tak prílivu iných myšlienok. I keď vám počas toho ako budete meditovať, myseľ odskočí ku každodenným otázkam, pokojne sa vráťte k nádychom a výdychom.

Záver meditácie

Keď cítite, že ste pripravení meditáciu ukončiť, jemne zdvihnite pohľad a v prípade, že máte oči zatvorené, otvorte ich. Pozorujte ako sa vaše telo tesne po meditácii cíti. Všímajte si svoje myšlienky a emócie. Tak a to je všetko. I keď je pre vás meditácia nová, vôbec nemusí byť zložitá. Stačí len jednoduché kroky pravidelne opakovať a postupy ako meditovať si vaše telo osvojí postupne samo.