Priemyselné budovy sa od klasických budov odlišujú v mnohých bodoch. Strechy, stropy, steny, ale napríklad aj podlahy sa stavajú úplne odlišným spôsobom. Je potrebné si uvedomiť, že počas výroby sú takéto budovy mimoriadne zaťažované. Musia odolávať náporom výrobného procesu, a preto musia byť skonštruované tak, aby vydržali aj váhu ťažkých strojov či vibrácie. Základom dobrej priemyselnej budovy je odolná podlaha. Priemyselná podlaha nemá s domácimi interiérovými takmer nič spoločné. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, ako sa takéto podlahy vyrábajú a čo musia spĺňať. 

Požiadavky na priemyselné podlahy sú jasné

Priemyselné podlahy vydržia dlho
Zaťaženie priemyselných podláh býva väčšie

Podlahy určené do priemyselných budov a podnikov sa vyrábajú špeciálnym spôsobom. Okrem zaťaženia totiž odolávajú tiež napríklad tepelným či chemickým zmenám a procesom. Navyše musia zodpovedať aj bezpečnostným kritériám. Musia byť protišmykové, nehorľavé a schopné odvádzať elektrický výboj. Napriek tomu, že sa môže na prvý pohľad zdať, že vizuálna stránka nie je pre majiteľov takýchto podnikov dôležitá, nie je tomu celkom tak. Čoraz viac sa totiž kladie dôraz aj na estetický vzhľad. Skĺbiť všetky tieto kritériá a vyrobiť priemyselnú podlahu dá poriadne zabrať, avšak nie je to nemožné. Je potrebné osloviť výrobcu, ktorý sa špecializuje práve na takýto typ podláh. Rozhodne si overte jeho serióznosť a tiež zvážte cenovú ponuku. Za kvalitu sa častokrát pripláca, no ani to, čo sa na prvý pohľad javí ako kvalitné, nemusí také skutočne byť.

Z čoho by sa mali priemyselné podlahy skladať?

Ako iste viete, za jeden z najtvrdších a najodolnejších materiálov je betón. Presne z neho sú priemyselné podlahy vyrobené. Obsahujú však aj ďalšie zložky, ktoré zabezpečia, že podlaha bude ešte odolnejšia. Nosná vrstva je spravidla vyrobená z betónu (betónovej dosky). Druhá vrstva chráni podlahu pred poškodením napríklad ťažkými strojmi a podobne. Každá vrstva musí byť samozrejme vyrobená s ohľadom na to, čomu bude vystavovaná a preto by mala spĺňať vysoké požiadavky. Výroba priemyselných podláh si vyžaduje odborné ruky a preto sa obráťte na firmu, ktorá dosahuje v tejto oblasti skvelé výsledky. Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku, aby ste vedeli, s čím máte počítať. Všetko o kvalitných priemyselných podlahách nájdete na webovej stránke https://www.proreco.sk/.