Pracovné prostredie má priamy vplyv na pracovný výkon.