Vykurovanie domov a priestorov je nevyhnutné hlavne v tých oblastiach, v ktorých sú teplotné výkyvy na každodennom poriadku. Práve v týchto oblastiach je koncentrácia firiem, ktoré sa vykurovacou technikou zaoberajú naozaj vysoká. Nie každá sa však môže pýšiť takmer 100-ročnou históriou pôsobenia na trhu, ako je to v prípade spoločnosti Viessmann, s.r.o.. Spoločnosť Viessmann, s. r.o., predstavuje nadnárodnú spoločnosť, ktorá svoje podnikateľské aktivity pri svojom zrode orientovala len na jednu krajinu, ktorá predstavuje aj krajinu jej založenia, a to Nemecko. Neskôr svoje podnikateľské aktivity rozšírila aj za hranice a v súčasnosti poskytuje (nielen) vykurovanie domu vo viac než 70 krajinách sveta. Ako už bolo spomínané, spoločnosť Viessmann, s.r.o., neorientuje svoju obchodnú činnosť len na vykurovacie systémy, poskytuje tiež komplexné riešenia v oblasti chladiacich a priemyselných systémov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt viessmannSpoločnosť si za dlhodobý cieľ stanovila poskytovanie čo najkvalitnejších zariadení a služieb s maximálnym prihliadnutím na životné prostredie. Tento cieľ je pre spoločnosť dôležitý jednak z hľadiska uspokojovania často krát náročných potrieb zákazníkov, ale stanovením spomínaného cieľa očakáva znižovanie energetickej náročnosti. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., je v súčasnosti vedená už treťou generáciou, pričom veľký dôraz kladie aj na budúce generácie. Z toho dôvodu firemné zásady obsahujú niekoľko pravidiel, ktoré sú orientované na konania zamestnancov a vedenia v súlade s rozvojom trvalej udržateľnosti. Táto filozofia si za primárny cieľ kladie zladenie nákladov a sociálnej zodpovednosti pracovníkov tak, aby boli v súlade s ekológiou a pri napĺňaní jej ekonomických cieľov nebude dochádzať ku poškodzovaniu budúcich generácii. Spoločnosť venuje dostatočnú pozornosť inováciám a návrhu nových riešení v oblasti vykurovania domu, priemyselnych či chladiacich systémov. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo spoločnosť Viessmann, s. r. o., patrí medzi jedny z najekologickejších a energeticky najšetrnejších spoločností pôsobiacich v tejto oblasti. S prihliadnutím na životné prostredie spoločnosť Viessmann, s. r. o., ponúka v oblasti vykurovania domu viaceré riešenia, ktoré sú rovnako orientované aj na kvalitu. S prihladnutím na fakt, že každý vykurovaný objekt je iný, spoločnosť Viessmann, s. r. o., ponúka naozaj širokú škálu ponúkaných systémov na vykurovanie. V ponuke spoločnosti sú rovnako zariadenia, ktoré ponúkajú systémové riešenia jednak pre vykurovanie domov, ale i komerčných prevádzok. Spomedzi systémových riešení orientovaných na vykurovanie domov si zákazník môže vybrať medzi zariadeniami, ktoré sú buď orientované na maximalizovanie využitia energie pri čo najnižšej spotrebe energie (plynová kondenzačná technika), zariadenia orientované na maximálne šetrenie životného prostredia (vykurovanie domu pomocou tepelného čerpadla, ktoré využíva energiu z okolia, ktorá je v podstate zadarmo), či ekonomicky menej náročné riešenie, ktoré je v súlade so šetrením okolitého prostredia (fotovoltaické zariadenie). Avšak spomínané riešenia na vykurovanie nie sú jedinými riešeniami, ktoré môže spoločnosť Viessmann, s.r.o., svojim zákazníkom ponúknuť. Preto odporúčame spoločnosť prvotne kontaktovať, prípadne si pozrieť jej ponuku, ktorá je online dostupná na internete.