Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie nám otvoril mnoho dvier a prinieslo a stále prináša množstvo výhod – ekonomických i neekonomických. Vďaka vstupu do  EÚ sa zvyšuje konkurencia v podnikaní, jestvuje voľný pohyb tovaru i ľudí, vznikajú rôzne pracovné príležitosti i nové príležitosti na podnikanie, zvyšuje sa kvalita životného prostredia, zlepšuje sa veda, výskum. Jedným z ďalších výhod pre krajinu, ale i pre podnikateľov je možnosť čerpať eurofondy. Čerpať eurofondy môžu živnostníci i spoločnosti. Eurofondy môžu byť využité na vzdelávanie, zvyšovanie a tvorbu pracovných miest pre ľudí, na výskum a vývoj. 

Viete, ako žiadať eurofondy?

Žiadosť o eurofondy
Výška eurofondov

Ak chcete žiadať eurofondy, musíte vedieť, že najskôr o ne musíte požiadať. Vytvorenie žiadosti o eurofondy nie je najľahšie a chce to dôslednú prípravu. Vyžaduje si to, aby ste obetovali váš čas a vaša úspešnosť bude vysoká. Je smutné, že mnoho podnikateľov si nedá tú námahu vytvoriť žiadosť o eurofondy a nie sú ochotní obetovať svoj čas, aby to urobili. Je mnoho podnikateľov, ktorých všetky záležitosti okolo eurofondov odradili. Žiadať eurofondy je možné už nejaký ten mesiac a aj proces žiadania sa zjednodušuje. Prvým krokom je vypracovanie projektového zámeru, v ktorom by ste mali definovať vaše ciele. Ciele musia vychádzať zo SMART analýzy. Keď tak urobíte, je potrebné sa zapojiť do výzvy, ktorá je aktuálna. Niektorí to robia tak, že najskôr si nájdu grant a následne vypracujú zámer. Je dôležité, aby ste si preštudovali všetky podmienky a materiály ku zverejnenej výzve. V grante je dôležitý bod oprávnený žiadateľ. Ak ste jedným z nich, môžete pokračovať a pristúpiť k samotnej žiadosti a jej podaniu. Toto je veľmi jednoduché, potrebujete iba vyplniť formulár, ktorý po vyplnení všetkých povinných polí odošlete, aby vám bol schválený. Dajte si pozor a záležať, aby ste vypracovali kvalitnú žiadosť. Záleží aj od vás a vašej minulosti. Jednou z nevýhod je, že najskôr musíte váš zámer realizovať z vašich vlastných zdrojov, ktoré vám však budú preplatené vo výške eurofondov. Ak si nie ste istý, ako vyplniť žiadosť, požiadajte niekoho, kto vám pomôže s vypracovaním projektu alebo prípadne poskytne poradenstvo. Aj malá chyba v žiadosti alebo nenaštudovanie si všetkých podmienok vás môžu mrzieť. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte https://gruberfinance.sk/eurofondy/.