Zákon o ochrane osobných údajov existuje už dlhé roky, pred pár rokmi však prešiel veľkou zmenou a bol dopracovaný o mnoho ďalších povinností, ktoré vám s ochranou osobných údajov vznikajú. Na ochranu osobných údajov treba dbať, či z pohľadu súkromnej osoby, ale najmä z pohľadu právnickej osoby. Ak vo vašej firme prichádzate do kontaktu s osobnými údajmi, čo určite prichádzate, je nevyhnutné mať kvalitne spracovanú gdpr dokumentáciu. V tomto článku vám priblížime, čo všetko je potrebné mať aby gdpr dokumentacia bola správna.

Čo všetko je povinnosťou pri spracovaní GDPR dokumentácie

GDPR dokumentacia má svoj postup
Vypracovanie gdpr dokumentácie

V prvom rade je nevyhnutné mať spracovanú vnútornú smernicu, ktorá hovorí o tom ako sa vo vašej spoločnosti nakladá s osobnými údajmi, v akom rozsahu vediete evidenciu osobných údajov a podobne. GDPR dokumentácia obsahuje aj záznamy, a to záznam o kategóriách spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa, záznamy o spracovateľských činnostiach firmy, či zodpovednej osoby. Takisto je nevyhnutnosťou aj poverenie zodpovednej osoby a sprostredkovateľský zmluva súvisiaca s GDPR. Z oblasti žiadostí a formulárov je povinnosťou v GDPR dokumentácii mať žiadosť, či formulár na súhlas so spracovaním osobných údajov, ale aj žiadosť či formulár na obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo námietku proti spracovaniu osobných údajov. Toto všetko je súčasťou povinnej GDPR dokumentácie, ktorú ste povinný viesť ak vo vašej firme, či spoločnosti prichádzate do kontaktu s osobnými údajmi. Upozorňujeme na to, že je skutočne veľmi dôležité viesť takúto dokumentáciu správne, zodpovedne a kvalitne, teda bez chýb a bez zanedbania tejto povinnosti, pretože pri nesprávnom dodržiavaní zákonu o ochrane osobných údajov môžete byť sankcionovaný. 

Ako na to? 

Ak si neviete dať rady s tým, čo všetko je nevyhnutné viesť, ako zostaviť všetky potrebné dokumenty, ktoré GDPR dokumentácia vyžaduje nezúfajte, máte možnosť osloviť externú spoločnosť, ktorá vám s povinnou GDPR dokumentáciou pomôže a dokonca ju za vás aj spracuje. Výhody takejto spolupráce sú najmä v tom, že spoločnosť má skúsenosti s vypracovaním GDPR dokumentácie a teda dokumentácia bude kvalitná a bez chýb. Dôležité je však nájsť si kvalitnú  spoločnosť, ktorá má za sebou veľké množstvo spokojných klientov. Ak máte záujem o takúto spoločnosť neváhajte sa obrátiť na internetové stránky spoločnosti https://gdpr-data.sk/.