Transplantacia rohovky je celosvetovo najúspešnejšou a najčastejšie vykonávanou transplantáciou orgánu. Tento zákrok môže zlepšiť alebo obnoviť videnie u osôb s ochoreniami rohovky, ako je keratokonus, zjazvenie rohovky, dystrofie rohovky a vredy rohovky. Môže tiež korigovať refrakčné chyby, ktoré nie sú dostatočne korigované okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami. Transplantacia rohovky zahŕňa odstránenie poškodenej rohovky a jej nahradenie darcovskou rohovkou, ktorá zodpovedá veľkosti a zakriveniu pacienta. Transplantácia sa môže vykonať buď tradičnou transplantáciou v celej hrúbke, známou ako penetrujúca keratoplastika, alebo novšími technikami, ako je predná lamelárna keratoplastika alebo endotelová keratoplastika. Transplantácia rohovky sa zvyčajne začína dôkladným zhodnotením oftalmológom, ktorý určí vhodnosť transplantácie. Keď sa pacient považuje za vhodného, zaradí sa na zoznam čakateľov na darcovskú rohovku. Dostupnosť darcovských rohoviek závisí od miestnej očnej banky a od spolupráce potenciálnych darcov a ich rodín. Na zabezpečenie úspešného výsledku je rozhodujúca potransplantačná starostlivosť. Pacienti môžu po operácii pociťovať dočasné poruchy videnia, citlivosť na svetlo a podráždenie, ktoré sa však zvyčajne časom zlepšia. Na prevenciu odmietnutia a zvládnutie prípadných komplikácií sa predpisujú lieky, napríklad očné kvapky.

Priebeh transplantácie rohovky

8 Common Myths About Pink Eye

Predoperačné hodnotenie, možnosti chirurgického zákroku a pooperačná starostlivosť. Počas predoperačného vyšetrenia oftalmológ zhodnotí anamnézu pacienta, zrakovú ostrosť a rozsah poškodenia rohovky. Na určenie vhodného operačného prístupu sa používajú rôzne vyšetrovacie testy, ako napríklad rohovková topografia, zrkadlová mikroskopia a optická koherentná tomografia. Zohľadňuje sa aj kompatibilita rohovky darcu a príjemcu, pričom sa berú do úvahy faktory ako hrúbka rohovky a zhoda krvných skupín. Keď sa pacient považuje za vhodného na transplantáciu, sú k dispozícii rôzne chirurgické možnosti v závislosti od konkrétneho stavu rohovky. Medzi dve najbežnejšie techniky patrí penetrujúca keratoplastika (PK) a endotelová keratoplastika (EK). PK zahŕňa odstránenie celej chorej rohovky a jej nahradenie čistou rohovkou darcu, zatiaľ čo EK sa zameriava len na poškodenú vnútornú vrstvu rohovky a nahrádza ju tkanivom rohovky darcu. Pooperačná starostlivosť je pre úspech transplantácie rohovky kľúčová. Pacientovi sa predpíšu lokálne antibiotiká na prevenciu infekcie a kortikosteroidy na kontrolu zápalu. Naplánujú sa pravidelné kontrolné návštevy, aby sa sledoval proces hojenia a zabezpečilo sa, že novo transplantovaná rohovka zostane zdravá. Môžu sa predpísať očné kvapky, ako sú lubrikanty a imunosupresívne lieky, aby sa udržala čistota rohovky a zabránilo sa odmietnutiu transplantátu.