Voda je nevyhnutná súčasť našich životov. Bez vody si nevieme predstaviť našu existenciu. No nie je voda ako voda. V súčasnosti je čoraz väčší problém pri kúpe vhodného pozemku. A niekedy sa stane, že sa nám páči práve ten kúsok pôdy umiestnenej napríklad blízko vodnej hladiny a podobne. A práve tu môže spodná voda urobiť veľké škody na majetku ak nie je tento problém dopredu riešený. Je teda potrebné odvodnenie pozemku.

Povrchová a podzemná voda

Odborné odvodnenie pozemku
Cena odvodnenia pozemku môže byť rôzna

Z pohľadu stavebníctva existuje voda povrchová a podzemná. Povrchová voda je z dažďovej vody. Väčšinou nespôsobuje problémy, lebo vsiakne do pôdy. Ale stane sa, že by mohla spôsobovať problémy hlavne vtedy, ak je nehnuteľnosť postavená pod svahom. S podzemnou vodou je to trošku zložitejšie. Slovensko je krajina s množstvom podzemnej vody. Nachádza sa však v určitej hĺbke. Problém spôsobí však vtedy, ak sa nachádza v takej hĺbke ako sú riešené základy nehnuteľnosti. V prvom aj v druhom prípade je potrebné riešiť odvodnenie pozemku. Pokiaľ ide o povrchovú vodu je odvodnenie pozemku finančne jednoduchšie ako v prípade podzemnej vody, no aj tak tento problém treba riešiť skôr, lebo  voda je živel, ktorý postupne znehodnotí celú stavbu. Odstránenie povrchovej vody nie je finančne až také nákladné. Tento problém je väčšinou riešiteľný vybudovaním žľabov vo svahu, ktoré budú dažďovú vodu odvádzať od stavby. Pri podzemnej vode je to zložitejšie. Tento problém je možné zistiť dopredu. Ak sa predpokladá výskyt podzemnej vody, je možné urobiť prieskum, ktorý tento problém odhalí. V takom prípade bude projektant pripravený na hľadanie riešení. Odvodnenie pozemku je zásah do pôdy a menia sa tým hydrologické pomery, preto si vyžaduje povolenia naviac. Minimálne podlieha ohlasovacej povinnosti alebo v prípade väčšieho zásahu až stavebnému povoleniu.  Týmto sa však nenechajte odradiť. Ak by sa odvodnenie pozemku nevykonalo a stavbu by ste uskutočnili, postupom času sa problémy určite ukážu. Steny začnú vlhnúť, opadávať malovka, omietka a objavia sa plesne. To bude mať za následok zníženie celkovej kvality bývania až ohrozenie zdravia obyvateľov nehnuteľnosti. A pri objavení týchto problémov bude odvodnenie pozemku a stavby finančne náročnejšie. Ak potrebujete riešiť odvodnenie pozemku navštívte nasledujúcu internetovú adresu a získajte viac informácií: https://www.zemne-vyskove.sk/.